Bebiller Medikal

Hakkımızda

Dr. Mahmut Tokur tarafından 2007 yılında Kalp yaralanmalarına bağlı ölümleri azaltma amacı ile bir kateter fikri ortaya atıldı. Tokur kendi imkanları ile bu kateter tasarımını ve ilk prototiplerini çalıştığı hastane ortamında 2010 yılında tamamladı.

Ürünün yararlı olacağı kanaati oluşunca ileri düzey prototip üretimi ve deneysel çalışmaları gerçekleştirme amacı ile finansman aramaya başladı. Bu amaçla başvurduğu ve olumlu sonuçlanan devlet teşviki ile 2011 yılında ’Bebiller’ isimli şirketi kurarak Ar-Ge ve İnovasyon desteği kapsamında çalışmalarına başladı.

2013 yılında ‘Kalp tamir kateteri projesi‟ başarı ile tamamlandı. 2014 yılında yine devlet desteği ile aynı ürünün seri üretime hazırlanması amacıyla Endüstriyel Uygulama projesi başarı ile tamamlanmış, bugün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknoyatırım desteği almıştır. 2018 yılında Bebiller Medikal, Karacasu Tekstil A.Ş.'den yatırım almıştır.  Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta Tıbbi sonda ve kateter üretim tesisi kurulmuştur.

Bu zamana kadar yürütülen Ar-Ge çalışmaları neticesinde 6 adet Faydalı Model Belgesi, 1 Adet Marka belgesi mevcuttur. 2 adet Uluslararası Patent (PCT) belgesi mevcuttur. Ar-Ge çalışmalarının bilimsel sonuçları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası birçok tıbbi makale yayınlanmıştır.

Bebiller; insan sağlığına özellikle de yaşam kurtarıcı ürünleri geliştirme amacı ile sürekli inovasyon ve ar-ge çalışmaları yürütmektedir. Fikir ile fikri hayata geçirebilecek uzmanları buluşturup, gerekli ar-ge ortamını sağlayarak projeler gerçekleştirmektedir.


  • PAYLAŞ